𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞

وب عمه اعظم بیان😂💔

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

𝐞𝐩𝐢𝐩𝐡𝐚𝐧𝐲

 

 

𝑰'𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝑰 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅

빛나는 나를 소중한 내 영혼을

이제야 깨달아, 𝒐𝒉, 𝒔𝒐 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒎𝒆

좀 부족해도 너무 아름다운 걸

𝑰'𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝑰 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆

흔들리고 두려워도 앞으로 걸어가

폭풍 속에 숨겨뒀던 진짜 너와 만나

왜 난 이렇게

소중한 날 숨겨두고 싶었는지?

뭐가 그리 두려워

내 진짜 모습을 숨겼는지?

 

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒆𝒆

In this moment I see you
It always comes around as I believed
When the rain stops you shine on me
Your light's the only thing that keeps the cold out
Moon in the summer night
Whispering of the stars
They're singing like Christmas trees for us

 

 

 

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

Butterfly🦋

 

 

곁에 머물러줄래
내게 약속해줄래
손 대면 날아갈까 부서질까
겁나 겁나 겁나

시간을 멈출래
이 순간이 지나면
없었던 일이 될까 널 잃을까
겁나 겁나 겁나

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

حرف آخر...

رفتن خیلی برام سخته...میخوام چشمام رو ببندم و رمز اکانت رو یچی بزنم و خودم نفهمم و بعد...اگه بخوامم نمیتونم بیام...

خواستم بگم ناراحت نباشید ک دارم میرم...چون اون موقع شاد ترم...ن از اینکه ترکتون کردم...چون با خیال راحت میخوابم

شما تا همیشه توی قلبم هستین

حتی اگه اسمتون یادم بره کار های خوبتون یادم میمونه...مراقب خودتون باشین:)

خداحافظ..

*دارم میرم پس جواب کامنتارو ندادم ناراحت نشین:"*

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

پایان من نزدیکه...:)

دیر یا زود از بیان میرم...نمیخوام اعتماد خانوادم بهم از بین بره..

اینو بدونین هیچوقت فراموشتون نمیکنم..هیچوقت

ب این زودی نمیرم

سعی میکنم کم کم بیام و آخرش برم

از همه کسایی ک تا الان کنارم بودن ممنونم:)

برای حرفاتون بیاین خ:)

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

هایب عزیز😘

ای هایب عزیز

مگه اعضا در تعطیلات نیستن؟ پس چرا داریم ۲ برابر وقتی که سر کارشونن و تعطیل نیستن اتک میخوریم؟ هاننننن؟

*دوبار مشاهده ی تهیونگ با ریش و سبیل-دوبار مشاهده کردن مستر جئون در حال ورزش-دیدن عضلات نامی-مشاهده اسپویلر های تهیونگ درباره آهنگ های جدیدش و منتشر کردن قسمت هایی از آهنگ-فتوشات های وبتون-فتوشات ها و مصاحبه با مجله نمیدونم چیچی*

 

خوبین؟*-*

امتحانات خوبن؟

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

ای اهالی بیان یک لحظه تشریف بیاورید

میدانستید اگر این سه را مرا فالو نکنید اینقدر اینو آپ میکنم تا فالو کنید؟:>

کلیک کن روی منننن

ببین من چقدر خوشگلم. دلت میاد روم کلیک نکنی؟:>

دارم میدرخشم پس روم کلیک کن خب:>(لینکو اشتب گذاشتم ب روم نیارین ول اگ اونم فالو کردین عیب نداره.اینم فالو کنین:>)

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

اکلیلی شدم عرررر🥲💜

ی چند تا چیز گشنگ ک حالتون خوب شه*-*

  

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

دوران کودکی...

+چند تا از خاطرات کودکی و چیزایی که مختص بچگی بود رو برام بنویسید:")

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

"روز چهارم"🤍☁️

 

کدوم یکی از آدمای معروف برات الهام بخشه؟ چرا؟

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐞

𝐃𝐨𝐧’𝐭 𝐠𝐨 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭

امشب نرو

 𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞

یه کم دیگه اینجا بمون

 𝐑𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝 𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐭’𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞, 𝐨𝐡

یادم بنداز چه احساسی داره

 𝐀𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐭’𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞

و بذار یه بار دیگه عاشق بشیم

 𝐈 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐰 𝐛𝐲 𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐝𝐞

بهت نیاز دارم

 𝐈𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐦𝐞 𝐮𝐩 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐮𝐫𝐧 𝐦𝐞 𝐝𝐨𝐰𝐧

وقتی منو رد میکنی اشکم درمیاد

 𝐈’𝐦 𝐛𝐞𝐠𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞, 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝

خواهش میکنم لطفا، فقط همین اطراف بمون

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐞

𝐒𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫

Made By Farhan
 • ماین منه حق ندارین بش نزدیک شین•-•

قالب:>

نگا چ گشنگ شدهههههه

عررررررر

م‌ دیه غلط کنم قالب عوض کنم=-=

خ خوب شدهههههه عرررررر

+تنکس مهتاب شی:>

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

"روز سوم"🤍🕊

 

یه لیست از چیزایی که میخوای توی زندگیت بهشون برسی بنویس.

 • 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒐𝒑𝒆♥️⚘

هوپ ورلد مکانی برای آرامش⚘

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫

Designed By Mahtab Powered by Bayan